Sidan starten i 1959 har me prøvd å gjera vårt beste for at kundar skal bli nøygde. Denne innstillinga har prega familiebedrifta sidan starten, og har blitt smitta over på heile arbeidsstokken.

Byggtorget Martin Lid Trelast AS består av positive tilsette med brei fagkunnskap. Dei tilsette har kvar einaste dag fokus på å yta god service og kompetanse til kundane.

Me hjelper deg med gode råd, tips og rettleiing om trendar og krav innanfor byggfaget.

Me har i dag om lag 2300 m2 med lager som inneheld eit breitt utval av kvalitetsprodukt. Me har ein butikkavdeling med nye produkt og utstillingar som tilfredstiller dagens byggevarekundar.

Martin Lid Trelast AS er ei familiebedrift med lange tradisjonar og har i dag 15 tilsette og omsetning på 60 mill. kr.

1
2
3
4
5
6
7
8