Som medlem av ferdighuskjeda Systemhus er Martin Lid Trelast AS vèl rusta til å realisera ditt prosjekt.

Bedrifta har byggingeniørar som prosjekterer og teiknar hus, hyttar, garasjar, påbygg og liknande. Me har kompetansen til å bistå med råd og rettleiing til prosjektet ditt.
Ingeniørane skreddersyr prosjekt etter kunden sine ynskje og behov. Me gir dykk stor fleksibilitet i produktval, løysingar og utsjånad.

Martin Lid Trelast AS tilbyr kvalitet gjennom heile byggeprosessen, frå planlegging til ferdigstilling. Me tek oss av papirarbeidet ved ein ev. byggesøknad. Me har god lokal kunnskap og nært samarbeid med fagfolk som kan utføra arbeidet på prosjektet.

1
2
3
4
5
6
7
8